Pogoji in pravila nagradne igre

Organizator nagradne igre je Mirati d.o.o., Dunajska 177, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Mirati d.o.o.), ki prireja nagradno igro ob praznovanju svojega 3. rojstnega dne (v nadaljevanju nagradna igra).

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja Mirati d.o.o., povečanje prodaje izdelkov, obiska vseh prodajnih mest v Sloveniji, povečanje obiska spletne strani www.kozmetikamirati.si, Facebook in Instagram profila miratiskin.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 1. 10. 2017 od 00:00 do vključno 31. 10. 2017 do 24:00.

Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je opravljen nakup enega ali več izdelkov podjetja Mirati d.o.o. v mesecu oktobru 2017 na večini prodajnih mest v Sloveniji (seznam vseh prodajnih mest v Sloveniji). Vključena so vsa prodajna mesta, ki niso zavrnila sodelovanja v nagradni igri.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti za prejem nagrad.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na kateremkoli prodajnem mestu v Sloveniji opravi nakup izdelka Mirati d.o.o.

a) Fizične trgovine navedene na www.kozmetikamirati.si: ob izpolnitvi pogoja za nakup izdelka (dokazilo je prejeti račun za posamezen nakup), posameznik na blagajni prejme obrazec, ki ga izpolni s sledečimi osebnimi podatki: veljaven elektronski naslov ali telefonsko številko. Z izpolnjenim obrazcem se posameznik strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani Mirati d.o.o. ter pridobi možnost sodelovati v nagradnem žrebanju. 

b) Spletna trgovina kozmetike Mirati in spletne trgovine navedene na www.kozmetikamirati.si: z nakupom izdelka podjetja Mirati d.o.o. posameznik pridobi možnost sodelovati v nagradnem žrebanju ter se strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani Mirati d.o.o.

Prodajna mesta, ki sodelujejo v nagradni igri, organizatorju posredujejo kontaktne podatke udeležencev (veljaven elektronski naslov ali telefonsko številko). Izžrebanec, ki bo opravil nakup kateregakoli izdelka podjetja Mirati d.o.o. bo preko e-maila ali telefona obveščen o izžrebani nagradi, ki jo bo prejel po pošti na naveden naslov. 

Nagradni sklad

- 3x darilni bon za slovensko ekološko blagovno znamko oblačil Mila.Vert v vrednosti 30 €

- 3x TOUCH By Mirati 56-anticelulitnih obližev-dvomesečni tretma v vrednosti 40 €

- 3x en izdelek po izboru nagrajenca iz linije naravne kozmetike Mirati:

Mirati Gel za tuširanje, 200ml v vrednosti 10,90 €

Mirati Krema za roke, 100ml v vrednosti 13,90 €

Mirati Čistilni gel, 150ml v vrednosti v vrednosti 17,90 €

Mirati Losjon za telo, 200ml v vrednosti 23,90 €

Mirati Dnevna krema, 75ml v vrednosti 24,90 €

Mirati Nočna krema, 50ml v vrednosti 25,90 €

Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

Žrebanje

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in /ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in /ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

-       nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

-       se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

-       se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,

-       nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti.

Žrebanja bodo izvedena v prostorih Mirati d.o.o., Dunajska 177, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo potekalo enkrat do 15.11.2017. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti ali po telefonu v roku najkasneje pet (5) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v e-pošti ali po telefonu navedel nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.kozmetikamirati.si, Facebook in Instagram strani podjetja Mirati d.o.o. najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku žrebanja.

V primeru, da se nagrajenec katerkoli nagrade v roku petnajstih (15) delovnih dni od obvestila oz. poskusa obvestila (npr. na telefon se oseba ne javi) o prejemu nagrade ne bo odzval in pravočasno predložil zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V primeru, da nagrajenec nagrade skladno s prejetimi navodili ne prevzame, se nagrada le temu ne podeli. Štelo se bo, da nagrajenec umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V tem primeru se nagrada podeli izžrebanemu nadomestnemu nagrajencu. Za vse nagrade se izžreba en nadomestni nagrajenec, ki je upravičen do prejetja nagrade pod pogoji, ki jih določajo ta Pravila in pogoji.

Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre. Organizator bo v e-pošti ali po telefonu navedel nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

-       za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo;

-       v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja.

-       organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže.

-       organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo.

-       (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.

-       Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, Mirati d.o.o., Dunajska 177, 1000 Ljubljana in na spletni strani wwww.kozmetikamirati.si. Seznam nagrajencev hrani podjetje Mirati d.o.o., Dunajska d.o.o.,1000 Ljubljana.

Udeleženci nagradne igre dovoljujejo vpis v bazo e-novic organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre izrecno dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo so: telefonska številka ter veljaven elektronski naslov. Podatke bo organizator uporabljal za namen izvedbe te nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene).

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, vse skladno z veljavno zakonodajo.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno odstranijo iz baze. Zahteva se pošlje pisno na naslov Mirati d.o.o., Dunajska 177, 1000 Ljubljana ali elektronsko na hello@miraticosmetics.com. V sedmih (7) delovnih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca izbrisali iz baze organizatorja.

Končne določbe

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, katera bo navedena na obrazcu. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani wwww.kozmetikamirati.si.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 1.10.2017. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.kozmetikamirati.si, za dodatne informacije o nagradni igri pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na hello@miraticosmetics.com.

© 2019 MIRATI d.o.o. • Oblikovanje & spletna trgovina: Kreativna tovarnaZasebnost | Pogoji poslovanja | Piškotki